Video Toán Tư Duy

Chủ đề 4: cộng phạm vi 5. Cộng hình ảnh phạm vi 5
2018
18/9

Chủ đề 4: cộng phạm vi 5. Cộng hình ảnh phạm vi 5

Các bé sẽ được Cô hướng dẫn trực quan dễ hiểu cách cộng đến 5.