HÀNH TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tháng Ba 4, 2019

Duy trì một môi trường trong lành nơi chúng ta đang sinh sống là việc hết sức quan trọng đối với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt quan trọng hơn nếu trẻ em được tìm hiểu về môi trường, vì đây là thế hệ sẽ tạo ra các thay đổi trong tương lai, có thể ngăn chặn hoặc đẩy lùi các vấn đề như hâm nóng của Trái đất hay nạn chặt phá rừng.. Vì vậy, HVO đã thực hiện chương trình ngoại khóa: HÀNH TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – HIỆP SĨ XANH NĂM 2019”

Nhằm trang bị kỹ năng và giải đáp cho các con tại sao phải bảo vệ môi trường? cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường

Chỉ với một vài thay đổi và đóng góp trong biện pháp bảo vệ môi trường tại nhà, chúng ta có thể đóng góp cải tạo môi trường, giúp đảm bảo rằng con cái chúng ta và cả thế hệ tương lai, được sống trong một thế giới hạnh phúc và lành mạnh.

Các bài viết khác