HVO Việt Nam chúng ta là một gia đình

Tháng Mười 27, 2018

Văn hóa yêu thương tồn tại trong mỗi cá nhân của HVO Việt Nam, từ đó lan tỏa tạo thành một khối đoàn kết thống nhất. Những con người trẻ, năng động nhưng luôn quan tâm tới những người xung quanh.