Sáng tạo sẽ đem lại thành công

Tháng Mười 27, 2018

“Sáng tạo” là một trong những nét văn hóa tiêu biểu của HVO Việt Nam. Điều này được thể hiện qua từng sản phẩm và mỗi nhân viên trong tổ chức luôn nỗ lực thay đổi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.