Khóa học

CÙNG CON PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC - Level 2

Giới thiệu khóa học

  • Thời gian học: 10 tháng
  • Số lượt xem: 60
  • Bài giảng: 2
  • Cấp độ học: Cấp độ 2

Chuyên đề, bài giảng

Chủ đề 1: Đếm phạm vi 10
Chủ đề 2: Đếm phạm vi 20
Chủ đề 3: Đếm cách
Chủ đề 4: Cộng phạm vi 5
Chủ đề 5: Cộng phạm vi 10
Chủ đề 6: Trừ phạm vi 5
Chủ đề 7: Trừ phạm vi 10
Chủ đề 8: Quy luật
Chủ đề 9: Thời gian

Giáo viên

Phạm Thị Quỳnh Anh
Phạm Thị Quỳnh Anh
Đại học Sư phạm

Khóa học hot