Khóa học

CÙNG CON PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC - Level 1

Giới thiệu khóa học

  • Thời gian học: 10 tháng
  • Số lượt xem: 660
  • Bài giảng: 6
  • Cấp độ học: Mới bắt đầu

Chuyên đề, bài giảng

Chủ đề 1: Kích thước
Chủ đề 2: Hình phẳng
Chủ đề 3: Khối - Hình không gian - Phát hành 10/10/2018
Chủ đề 4: Đếm đến 3 - Phát hành 10/11/2018
Chủ đề 5: Đếm đến 5 - Phát hành 10/12/2018
Chủ đề 6: Đếm đến 10 - Phát hành 10/12/2018
Chủ đề 7: Đếm đến 20 - Phát hành 10/12/2018
Chủ đề 8: Vị trí - Phát hành 10/12/2018
Chủ đề 9: So Sánh - Phát hành 10/12/2018
Chủ đề 10: Phân loại - Phát hành 10/12/2018
Chủ đề 11: Quy luật - Phát hành 10/12/2018

Giáo viên

Nguyễn Thị Hảo
Nguyễn Thị Hảo
Đại học Sư Phạm

Khóa học hot