Cùng con phát triển Tư duy toán học – Level 3

Chương trình giáo dục mầm non “Cùng con phát triển Tư duy toán học – Level 3” thuộc bản quyền HVO Việt Nam là một trong những chương trình học hiện đại. Trẻ được tiếp xúc với các kiến thức thực tế bằng trực quan sinh động. Giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, chuẩn bị hành trang cho một công dân toàn cầu.

Cùng con phát triển Tư duy toán học – Level 3

CHUYÊN ĐỀ, BÀI GIẢNG Chủ Đề 1: Đếm Và Nhận Diện Phạm Vi 100 Chủ Đề 2: Cộng Phạm Vi 20 Chủ Đề 3: Trừ Phạm Vi 20 Chủ Đề 4: Tư Duy Số Chủ Đề 5: Từ Vững Chủ Đề 6: Phân Số Chủ Đề 7: