Cùng con phát triển Tư duy toán học – Level 2

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục HVO Việt Nam là đơn vị hàng đầu cung cấp các chương trình giáo dục mầm non hiệu quả.

Cùng con phát triển Tư duy toán học – Level 2

CHUYÊN ĐỀ, BÀI GIẢNG Chủ Đề 1: Đếm Phạm Vi 10 Bài 1: Nhận Diện Số Và Đếm Trong Phạm Vi 10 Bài 2: Đếm Và Tư Duy Nhóm Nhiều Hơn Chủ Đề 2: Đếm Phạm Vi 20 Chủ Đề 3: Đếm Cách Chủ Đề 4: Cộng Phạm Vi 5 Chủ Đề 5: Cộng Phạm […]